Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od użytkowników podczas korzystania z naszej strony internetowej.

1. Zbierane informacje

Podczas korzystania z naszej strony internetowej możemy zbierać następujące dane osobowe: